spausdinti

Agnius Pilipavičius

Partneris

Vilnius, Lietuva

+ 370 5 251 4444; 251 4445

agnius.pilipavicius@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų, rusų

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Konsultavo AB „INVL Technology“ pirmą kartą Baltijos šalyse pertvarkant listinguotą bendrovę į licencijuojamą specialiąją uždarojo tipo investicinę bendrovę (2016); 

Konsultavo AB „INVL Technology“ sėkmingai išplatinant 10 mln. eurų akcijų emisiją ir įtraukiant jas į prekybą Vilniaus vertybinių popierių biržoje (AB NASDAQ OMX Vilnius) (2015);

Dalyvauja teikiant teisines konsultacijas bankroto administratoriui UAB „Valnetas“ dėl AB Ūkio bankas bankroto administravimo procedūrų. Konsultuoja klientą kasdienės veiklos klausimais, padeda koordinuojant turto išieškojimo procesus Lietuvoje ir užsienyje bei derinant bankrutavusio banko užsienyje įsteigtų atstovybių uždarymą (2013);

Bankrutavus AB Ūkio bankas, konsultavo valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl gerojo banko perdavimo iš AB Ūkio banko AB Šiaulių bankui, kurio akcininku yra ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Dalyvavo kuriant sandorio struktūrą ir rūpinosi sandorio patvirtinimu Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje (2013);

Atstovauja ir konsultuoja valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ daugiau kaip 100 civilinių ir administracinių bylų, susijusių su AB bankas Snoras bankrotu (2011–2013);

Atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir konsultuoja klientą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo (2011–2013);

Teikė teisines paslaugas rinkos lyderiui, pastatų ūkio valdymo ir integruotų komunalinių paslaugų įmonei Baltijos valstybėse bei Rytų ir Centrinėje Europoje AB „City Service“ dėl kliento veiklos perdavimo dukterinei bendrovei, konsultavo klientą su atskyrimu, reglamentavimu ir intelektine nuosavybe susijusiais klausimais (2012);

Konsultavo AB „Klaipėdos nafta“, vykdant naujai išleidžiamų bendrovės akcijų siūlymą esamiems bendrovės akcininkams ir jų įtraukimą į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius (Vilniaus vertybinių popierių biržoje) (sandorio vertė – apie 52 mln. Lt) (2012);

Dalyvavo teikiant teisines paslaugas „Orion Securities“ įmonių grupei steigiant alternatyvų investicinį fondą „Algorithmic Trading Portfolio“. Rengė visus reikalingus teisinius dokumentus, įskaitant, be kita ko, Fondo reglamentą, investuotojams skirtos pagrindinės informacijos dokumentą, taip pat Fondo vidines procedūras reglamentuojančius dokumentus. Atstovavo klientui registruojant Fondą Lietuvos banke (2012);

Konsultavo vieną didžiausių vaistų platintojų Baltijos šalyse „Tamro“ dėl bendrovių grupės reorganizavimo, kurio metu per 3 skirtingus etapus buvo sujungta apie 40 bendrovių. Konsultavo dėl licencijų perdavimo, tinkamo veiklos tęstinumo (2011);

Konsultavo UAB „Interlinks“, AB „Vakarų skirstomieji tinklai“, AB „Rytų skirstomieji tinklai“, AB „Lietuvos energija“ dėl ES trečiojo energijos paketo įgyvendinimo atskiriant pagrindines energetikos sektoriaus funkcijas – elektros energijos gamybos ir tiekimo veiklą nuo elektros energijos perdavimo ir platinimo veiklos (2010–2011);

Dalyvavo konsultuojant UAB „NDX energija“ rengiant ir vykdant nacionalinės elektros energijos bendrovės „LEO LT“ įsteigimo sandorį (sandorio metu buvo konsoliduota pagrindinė Lietuvos elektros bendrovė „Lietuvos energija“ ir du skirstomųjų tinklų operatoriai „Rytų skirstomieji tinklai“ ir „Vakarų skirstomieji tinklai“. Teikė konsultacijas dėl veiklų atskyrimo ir kitų reguliacinių reikalavimų, nustatytų ES bei nacionalinių teisės aktų (2008).

KITA PATIRTIS

Konsultavo penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančią metalo apdirbimo bendrovę UAB „Melesta“ verslo restruktūrizavimo klausimais dėl restruktūrizavimo proceso pradėjimo ir įgyvendinimo (2009–2013);

Dalyvavo atliekant „Orion Securities“ įmonių grupės teisinį patikrinimą, kad būtų nustatyta galima verslo rizika, ištirta, ar bendrovės dokumentai ir vykdomos veiklos tvarka atitinka galiojančius teisės aktus. Analizavo paslaugų teikimo galutiniams vartotojams procesą, atnaujino su paslaugų teikimu susijusią dokumentaciją, parengė rekomendacijas dėl paslaugų teikimo vartotojams proceso pertvarkymo bei pateikė pasiūlymus dėl vidaus kontrolės procesų tobulinimo (2012);

Teikė konsultacijas UAB „Litagra“ dėl konvertuojamų obligacijų išleidimo (2010);

Atstovavo AB „City Service“, valdančią didžiausią Baltijos šalyse pastatų ūkio priežiūros paslaugų įmonių grupę, organizuojant viešą akcijų emisijos platinimą (2010);

Atstovavo akcininkui ginče su viena didžiausių bendrovių, užsiimančių pramonės statinių griovimu ir statybos atliekų perdirbimu (2009–2010);

Atstovavo vienai didžiausių Kauno turgaviečių sprendžiant tarp akcininkų kilusį ginčą (2008–2010);

Organizavo AB „Krekenavos agrofirma“ priklausančio nekilnojamojo turto perkėlimą į atskirą įmonę, konsultavo klientą visais susijusiais teisiniais klausimais (2009);

Konsultavo koncerną „Vikonda“ pertvarkant kontroliuojamos įmonių grupės struktūrą (2008–2009);

Konsultavo klientą dėl tam tikro AB „Lietuvos energija“ turto atskyrimo formuojant naują bendrovę (2008–2009);

Atstovavo vienai didžiausių Lietuvoje siuvimo įmonių sprendžiant tarp akcininkų kilusį ginčą (2008-2009);

Atstovavo LEO LT, AB interesams AB VST smulkiesiems akcininkams pareikalavus privalomai išpirkti jų turimas akcijas ir kilusiame teisminiame ginče dėl AB VST akcijų teisingos kainos (2008);

Konsultavo vieną didžiausių Lietuvoje konditerijos gaminių gamintojų organizuojant ir vykdant reorganizaciją atskiriant dalį turto ir to turto pagrindu kuriant savarankiškas veiklas vykdysiančias bendroves (2008);

Atstovavo vienam iš akcininkų kilus akcininkų ginčui bendrovėje, valdančioje vieną didžiausių Lietuvoje buitinių atliekų tvarkytojų (2008);

Kilus akcininkų ginčui viename didžiausių Lietuvoje konditerijos fabrikų atstovavo vienam iš akcininkų perimant įmonės valdymo kontrolę (2008);

Konsultavo nekilnojamojo turto vystytoją teisiniais klausimais statant vieną didžiausių prekybos centrų ir eilę daugiabučių Klaipėdoje (2008);

Atstovavo pardavėjui struktūrizuojant Lietuvos vieno didžiausių kiaulių auginimo ūkio pardavimo sandorį ir derantis su pirkėju dėl pirkimo pardavimo sutarties (2008);

Konsultavo klientus dėl didžiausią transporto infrastruktūros bendrovių grupę kontroliuojančios bendrovės Tiltra Group AB steigimo (2008);

Konsultavo UAB „MARS Lietuva“ įmonių ir darbo teisės klausimais (2007–2010);

Konsultavo MAXIMA LT naujos įmonių grupės struktūros klausimais (2007);

Padėjo konsultacinei bendrovei UAB „ASI CONSULTING BALTIC“ parengti investicinį projektą dėl integruoto registrų centro ir notarų dokumentų elektroninio archyvo sukūrimo (2007);

Konsultavo „Dreggen Crane AS“ nekilnojamojo turto įsigijimo klausimais (2007);

Dalyvavo sprendžiant UAB „Smulkus urmas“ akcininkų ginčą (2006);

Dalyvavo konsultuojant Evroset, vieną iš pirmaujančių bendrovių Rusijos mobilaus ryšio rinkoje bei vieną iš didžiausių mobilaus tinklo operatorių tarpininkų, mobilių telefonų pardavimo Lietuvoje klausimais (2006);

Atstovavo vienai didžiausių Europos vaistų ir kitų farmacijos produktų didmeninės ir mažmeninės prekybos bendrovių TAMRO steigiant Šeimos vaistinių asociaciją, rengė TAMRO grupės vaistinių reorganizavimo dokumentus (2006);

Dalyvavo konsultuojant UAB „Kelesta“ dėl įstatinio kapitalo didinimo bei pertvarkymo į akcinę bendrovę, bei dėl AB „Kelesta“ ir akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ reorganizavimo (2006);

Dalyvavo atliekant vaistinių UAB „Medinsta“ ir UAB „Medsanta“ teisinį patikrinimą (2006);

Dalyvavo atliekant UAB „Bennet distributors“ teisinį patikrinimą (2005);

Dalyvavo atliekant AB „Lietuvos avialinijos“ teisinį auditą bei privatizavimo procese (2005).

NARYSTĖ

  • Lietuvos advokatūros narys

PROFESINĖ VEIKLA

  • Nuo 2017 m. partneris advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
  • 2014 - 2017 m. partneris advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE
  • 2011 - 2014 m. asocijuotasis partneris advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE (buvusi Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai)
  • 2004 - 2011 m. teisininkas advokatų kontoroje Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai
  • 2004 m. praktika VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“

IŠSILAVINIMAS

  • 2006 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)