spausdinti

Dr. Darius Miniotas

Asocijuotasis partneris

Vilnius, Lietuva

+370 5 251 4444; 251 4445

darius.miniotas@tgsbaltic.com

Lietuvių, anglų

IŠSKIRTINIAI PROJEKTAI

Dalyvavo jungtinėje teisininkų komandoje, parengusioje apeliacinį skundą Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui vienoje didžiausiųjų konkurencijos bylų Lietuvos konkurencijos teisės istorijoje, susijusių su perpardavimo kainų palaikymo susitarimais maisto produktų mažmeninės prekybos sektoriuje (2015 - iki dabar)

Atstovauja UAB Multikino Lietuva interesus dėl atleidimo nuo baudų procedūros Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos atliekamame tyrime dėl galimo kartelinio susitarimo (2014 - iki dabar).

Nuolat teikia teisines konsultacijas AB Lietuvos Paštas įvairiais konkurencijos teisės klausimais (2014 - dabar).

Nuolat teikia teisines konsultacijas vienai didžiausių Lietuvos gamtinių dujų sektoriaus įmonių įgyvendinant III ES energetikos paketo reikalavimus dėl veiklų atskyrimo (2010–2014).

Teikia teisines konsultacijas vienam didžiausių Lietuvoje veikiančių bankų teisminiame ginče dėl kreditavimo sutarties prilyginimo skolininko de facto kontrolės įgijimui ir šios sutarties ginčijimo remiantis prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms (dėl nepranešimo apie koncentraciją). Ginčo pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo precedentinę praktiką dėl de facto ir de jure kontrolės įgijimo sampratos koncentracijų kontrolės instituto prasme (2011–2013).

Atstovavo AB „Lietuvos dujos“ Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, Vilniaus apygardos administraciniame ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pažeidimo bei VKEKK atlikto patikrinimo rezultatų, taip pat paskirtos baudos panaikinimo (2011–2012).

Atstovavo Lietuvos kabelinės televizijos asociacijai keliuose Konkurencijos tarybos atliktuose tyrimuose dėl trečiosios šalies piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (2009–2013).

Teikė teisines paslaugas dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo bei atstovavo LR Energetikos ministerijos vadovaujamoje darbo grupėje bei kitose valstybės institucijose šių įstatymo derinimo, rengimo bei priėmimo klausimais (2010–2011);

Atstovavo UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Konkurencijos tarybos atliktame tyrime dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties 101 straipsnio reikalavimams, metu (2007-2011);

Teikė teisinę pagalbą ir konsultacijas AB Lietuvos elektrinė pagrindinės įrangos atnaujinimo projektuose (įskaitant sudarytų dokumentų analizę, konsultacijas dėl sutarčių vykdymo, kt.), taip pat naujo objekto statybos projekte (įskaitant pagalbą rengiant konkurso dokumentus, sutarčių projektus, teisines konsultacijos finansavimo bei kitais projekto įgyvendinimo klausimais) (2007–2011).

PUBLIKACIJOS

 • Maža Lietuvos pergalė kare su „Gazprom“ // Delfi žinios, 2017 m. spalio mėn.
 • Europos Komisija imasi pažeidimų elektroninės komercijos sektoriuje // Verslo žinios, 2017 m. vasario mėn.
 • TMT Developments in Lithuania // Straipsnis publikuotas CEE Legal Matters žurnalo 2.4 numeryje, 2015.
 • Miniotas. D. (2013). Lygiagrečios prekybos ribojimo farmacijos sektoriuje vertinimas. Teisė. Mokslo darbai, t. 86.
 • Miniotas D. (2012). Ar vertikalus kainų fiksavimas yra blogis? Teisė. Mokslo darbai, t. 85.
 • Miniotas D. (2010). New rules on electricity trading adopted in order to create an effective electricity trading market. The Baltic Times.
 • Miniotas D. (2009). Control measures for competition assurance as adopted in public procurement procedures. The Baltic Times.
 • Miniotas D. (2008). Bank deposit guarantees increased in light of the financial crisis. The Baltic Times
 • Žogaitė I., Miniotas D. (2008). The International Comparative Legal Guide to: Environmental Law 2008 – Lithuania. Global Legal Group.
 • Žogaitė I., Miniotas D. (2007). Getting the Deal Through – Gas Regulation 2007: Lithuania. Law Business Research Limited.

NARYSTĖ

 • Nuo 2012 m. Lietuvos advokatūros narys
 • 20102012 m. Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos narys

PROFESINĖ VEIKLA

 • Nuo 2017 m. asocijuotasis partneris advokatų kontoroje TGS Baltic (buvusi TARK GRUNTE SUTKIENE)
 • 20142017 m. advokatas advokatų kontoroje TARK GRUNTE SUTKIENE
 • 20122014 m. advokatas advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“
 • 20082012 m. advokato padėjėjas advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“
 • 20072008 m. teisininkas advokatų profesinėje bendrijoje „Baltic Legal Solutions Lietuva“
 • 20062007 m. Prokuroro referentas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje
 • 20042005 m. Visuomeninis prokuroro padėjėjas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje

IŠSILAVINIMAS

 • 2010–2015, Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Vilnius, Lietuva (Baigtos doktorantūros studijos konkurencijos teisės srityje)
 • 2012 m. gegužė–birželis ir 2013 m. rugsėjis–gruodis. Mokslinės stažuotės Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Miunchenas, Vokietija
 • 2003–2008 m., Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, Vilnius, Lietuva (Magistras, Teisė, specializacija – komercinė teisė)