Tehingud ja tunnustus

CMA CGM-i vaidluste lahendamine ja nõustamine äritegevusega seotud küsimustes

Tark Grunte Sutkienė nõustas maailma suuruselt kolmandat konteinerveokontserni CMA CGM äritegevusega seotud küsimustes ja tööõigusega seotud vaidluste lahendamisel.

NASDAQ OMX Group – piiriülesed maksuküsimused

NASDAQ OMX nõustas ühe välisriigi valitsust pensionisüsteemi loomisel. Tehingust tulenes mitmeid keerukaid piiriülese maksustamise küsimusi. Me nõustasime klienti seotud maksuplaneerimise ja lepingulistes küsimustes, sealhulgas läbirääkimistel välisriigi maksuhalduriga.

UAB G4S Lietuva – tsiviilvaidlused kindlustusseltside, kohtutäituri ja ametiühinguga

Tark Grunte Sutkienė esindas suurima üleilmse turvalahenduste pakkuja G4S tütarettevõtjat UAB G4S Lietuva, esindades edukalt kliendi huve paljudes erinevates tsiviilvaidlustes.

Töötajate üleminek

Tark Grunte Sutkienė nõustas ühte Leedu suuremat energiaettevõtjat seoses töötajate üleminekuga vastavalt nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.